• Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez

 • Srpski sportski karting savez


Obaveštenje

V A Ž N O !!!

Na zasedanju upravnog odbora usvojeno je da je šampionat S.S.K.S. otvorenog tipa, tj. mogućnost učestvovanja imaju svi klubovi i vozači iz R. Srbije i inostranstva. Potrebno je da na takmičenje, trku vozači pristupe sa važećom licencom svog saveza, overenim važećim lekarskim kartonom, da karting vozilo prilagode tehničkom i ostalim pravilnicima S.S.K.S. i nakon takmičenja u skladu sa ostvarenim rezultatima zauzmu odgovarajući plasman.
Startnina za vozače iz inostranstva je simboličnih 2000.00 dinara dok za članove drugih saveza iz R. Srbije iznosi 4000.00 din. 
 
S.S.K.S.

Obaveštenje

29.03.2014 godine

- U prvoj osnivačkoj godini klubovi prilikom učlanjivanja u Srpski Sportski Karting Savez uplaćuju samo iznos od 20 000.00 din za ''Članarinu'' dok se u prvoj osnivačkoj godini ''Upisnina'' u iznosu od 20000.00 din ne uplaćuje.
- Licence za vozače za takmičarsku sezonu 2014 iznose 3000.00 dinara.
 
S.S.K.S.


Powered by CipeeCMS!